ՅԱԼԻ

ՅԱԼԻ

ՅԱԼԻ

Յալին Փերիայի խմբապար է, որը գրի է առել Ռուդիկ Հարոյանը:
Հայաստանի որոշ վայրերում խմբապարը յալի կամ յայլի են անվանում: Յալի բառն ունի «լեռնապարի ալիքվող մաս», «բլուր» իմաստները, ինչը հավանաբար ակնարկում է հայկական պարերին բնորոշ կողմերից մեկը՝ ալիքվելը, ալիքվելով կաքավելը կամ էլ այդ պարերը սարերի, յայլաների, ուխտատեղիների, բարձրադիր հարթությունների վրա պարելու սովորույթը.
ՈՒտենք հացը, զարնենք պարը,Ելնենք յայլանուն քարը…

Հղումը արված է Ռ. Հարոյանի «Զատիկ» գրքից, էջ 168
Հարոյան Ռ., Զատիկ, Երևան, 2008, 204 էջ

Բոլորին սովորեցնում ենք Յալի եվ միասին պարում։ Վրաստան, 2017


Comments are closed.